Οργάνωση

Οφθαλμολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου (ΟΦ.Ε.ΔΕ.Π)
Οφθαλμολογική Κλινική Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Φθινοπωρινή Συνάντηση Οφθαλμολογικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου (ΟΦ.Ε.Δ.Ε.Π.)

16 Οκτωβρίου 2021
Διαδικτυακή Εκδήλωση

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στον σύνδεσμο www.conferre.tv/ofedepfall2021

Επιστημονικό πρόγραμμα